Veteriner Nedir?

Veteriner Nedir?

Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hayvan hastalıklarına tanı koyan, tıbbî ve cerrahî girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişi. Veteriner hekimlerin geniş bir sorumluluk alanı vardır. Hayvan popülâsyonlarının sağlıklarının korunması, büyük ve küçükbaş hayvanların, arıların, su canlılarının, egzotik hayvanların ve kümes hayvanlarının beslenmesi, üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması bu alana girer. Bunun yanında hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle salgın hastalıkların önlenmesi de onların sorumluluğundadır. Ayrıca hayvansal ürünlerin üretim teknolojisinin ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolünden, hayvansal ürünlerdeki kirlenme ve hayvansal atıkların yönetimiyle çevre kirliliği konularından da veteriner hekimler sorumludur.

Veteriner hekimliğin görev alanını yalnızca hayvan sağlığıyla sınırlamak yanlış ve toplum zararına olacak kısır bir düşüncedir. Veteriner hekimliğin görev alanı gerçekte doğrudan doğruya insan sağlığıyla ilgilidir. Zira, hayvan sağlığıyla insan sağlığını birbirinden kesin olarak ayırmak olanaksızdır.

Hayvanlardan insanlara doğrudan ya da hayvansal ürünler üzerinden dolaylı olarak geçen hastalıklardan insanların korunması ancak veteriner hekimlerin sorumluluğundaki çalışmalar sayesinde olur.

Yol Tarifi Al
Telefon Hattı